Apadrinament lector

        L'apadrinament lector és una activitat que consisteix a fer que alguns dels alumnes més majors siguen padrins de lectura d’alguns  xiquets que encara no tenen assolida la lectoescriptura, als quals anomenarem fillols i filloles.. Això vol dir que cada padrí es compromet a ajudar a aprendre a llegir al seu fillol i/o millorar la seva habilitat lectora, al mateix temps que l'engresca i li encomana el gust per la lectura.

    És un projecte molt interessant. Des de les aules de PT i AL hem volgut encetar esta experiència que es pot fer extensible a la resta de l’alumnat. És per això que els padrins i fillols que hem agafat són els nostres alumnes majors I els més menuts que reben atenció a l’aula de PT i AL. Tot són avantatges: els majors se senten responsables de fer de Mestres i els menuts reben l’ajuda d’un xiquet com ell que, per ser major, sap un poc més. És una tasca motivadora per ambdues parts.

            Aquest projecte l’estem portant a terme en “La Caseta” dos dies a la setmana:
  • Els dimarts de 9:30 a 10:30 hores.
  • Els dijous de 12:40 a 13:00 hores.
             El motiu de fer-ho en dos dies diferents és per a poder fer coincidir els horaris dels diferents alumnes, ja que són de diferents classes.
Els companys no ixen com a models espontanis, s’han de programar les seues actuacions, i preparar les parelles més convenients. Després els hem de fer còmplices i per aquest motiu se’ls fa partícips en l’activitat. És una oportunitat de millorar la competència lingüística en comprensió oral i escrita.

            Així doncs el projecte té com objectius:

  •  Llegir de forma expressiva i millorar la comprensió lectora.
  • Ampliar el vocabulari.
  • Desenvolupar l’hàbit de llegir.
  • Millorar l’expressió oral.
  • Llegir de forma eficaç.
  • Gaudir amb la lectura.
  • Fomentar l’ús de la biblioteca del centre  i de l’aula.
  • Participar de forma activa  en la dinàmica del centre.

              Els alumnes, padrins i fillols,  adquireixen un compromís amb aquest projecte i tenen una responsabilitat. El compromís queda reflectit en un contracte que signen el padrí o padrina i el fillol o fillola en un acte que davant de tots, vam realitzar a “La Caseta”. El mateix dia van signar una acta en la que quedaven establertes les parelles.En un llibret personal, cada fillol/a té un registre del que fa en cada sessió en el que el seu padrí/na farà una avaluació de la sessió: anotant els avanços en la lectura, les dificultats que ha trobat i donant la seua opinió,. El Fillol/a, també té un espai al llibret personal per a fer la seua valoració, dient si li ha agradat l’activitat.

   

            Acabem de començar amb el projecte, i vegem molta motivació per part dels alumnes. Vegem com puja l’autoestima d’uns i les ganes d’aprendre dels altres.
 Les mestres de « La Caseta »,  també estem molt contentes i animades per seguir endavant amb este projecte de l’APADRINAMENT LECTOR, esperant engrescar amb esta iniciativa (que ja es fa en moltes escoles), a altres docents per a que inicien als seus centres un projecte similar.
    APADRINAMENT LECTOR a nivell de tot el centre
 Este curs vam portar endavant l’apadrinament lector, abraçant tots els nivells escolars. A les aules d’Educació Especial del centre porta fent-se ja l’apadrinament lector en el qual alumnes majors ajuden als més xicotets. Però en esta ocasió i durant una vesprada, alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària van fer de lectors padrins d’alumnes des d’Infantl a tercer.
Els grups de lectors i receptors estaven prèviament establerts i es van donar per escrit per a que arribat el moment no es perdera el temps i directament els alumnes majors agafaren els xicotets i se’ls emporten a llegir. Els tutors dels grups receptors podien variar-ho si ho creien convenient.
Els majors, llibre en mà contaven o llegien el conte als menuts. El llibre podia ser del col·legi, de casa o de la biblioteca del poble. Els mestres tutors dels alumnes padrins lectors aconsellaren els contes més adequats segons el nivell a qui havien  de llegir.
En un principi la idea era que l’activitat es fera al pati, però degut a la pluja els alumnes es van quedar dins del recinte escolar. L’activitat va agrada molt i esperem tinga continuïtat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada