"El Xiquitillibrot"

ELS ANTECEDENTS DEL XIQUITILLIBROT

XIQUITILLIBRI a nivell d’aula

TOTS ELS ALUMNES PARTICIPEN, cadascú segons les seues capacitats. Llistat en mà, cap alumne fa més que altre, tots els noms s’han de plasmar.
EXPERIÈNCIA duta endavant en primer cicle per treballar la lecto-escriptura
  • En 1r:  Copiar o al dictat embarbussaments, refranys, endevinalles, textos amb pictogrames, poesies, cançons, frases fetes…uns copien, altres dibuixen.
  • En 2n: Escrits propis, activitats del llibre que siguen boniques, dibuixos, descripcions, records, de major m’agradaria ser.. cap de setmana, el meu esport preferit, el joc regal de reis, excursions de col.le, jeroglífics, cal·ligrames, escrits d’imaginació com  que passaria si tinguera unes pastilles màgiques, o ratafies de màgia abra cadabra...relat del dia de la pau o carnestoltes, acudits que memoritzen de casa, un dia vaig somniar...crear animal fantàstic, dibuixar-lo  i relatar-lo, m’agradaria viatjar a...
XIQUITILLIBROTXIQUITILLIBROT a nivell de centre


CONFECCIÓ del XIQUITILLIBROT: amb treballs voluntaris dels alumnes de cada classe de tots els cicles:

Cada nivell aportarà per al xiquitillibrot treballs fets pels alumnes, un màxim de 5 fulls.
1-Poden ser treballs ja fets com activitats de classe amb anterioritat i que pensen poden servir per a mostrar-los a tots els xiquets, relats divertits o altres coses que puguen ser atractives.
2- Poden ser treballs fets per a l’ocasió amb temàtica lliure o que giren al voltant del llibre. Algunes activitats suggerides són:
  • INFANTIL: 1-Inventar una història entre tot el grup. (pot escriure-la la mestra).2- Inventar-se rodolins amb els noms de la classe o amb els dies de la setmana...o altres paraules. 3-respondre a la pregunta, A que tinc por?...jo tinc por a... ( la mestra escriu les respostes).4- Copiar refranys dels mesos, poemes curts, cançons o embarbussaments. 5- Copiar un conte entre tots. 6- dibuixar vinyetes representant contes. 7-De major vull ser...8- Fer llistat dels llibres llegits que més agraden. (proposta recomanable per aportar títols a la resta de companys).

  • 1r CICLE: 1-cal·ligrames, (frases dibuixades), 2-disbarats inventats, disbarats dibuixats. 3-Inventar-se entrevistes fantàstiques amb Superman...Bob esponja...4-Què faries si tingueres una estora voladora. 4-Relatar somnis. 5-Diàlegs disbarats que es poden dibuixar i col·locar la conversa en globus, per exemple:. què li diu la lluna al sol, la sabata al calcetí...6- Dibuixar i explicar un animal fantàstic, suma de molts animals. 7-Fer llistat dels llibres llegits que més agraden. (proposta recomanable per aportar titols a la resta de companys).

  • 2n CICLE: 1-jugar al què passaria. Per exemple què passaria si a Albaida tot funcionara a l’inrevés? I escriure les frases. 2-Escriure descripcions personals de caràcter en dos o tres frases: jo sóc..3-Escriure descripcions físiques dels amics; el meu amic és...4-Fer còmics. 5-Escrure acudits. 6-Llistat dels llibres llegits que més agraden. (proposta recomanable per aportar títols a la resta de companys).

  • 3r CICLE: 1-Inventar-se històries de disbarats. 2-Escriure records de quan eren xicotets: Quan jo era xicotet...3-Escriure llegendes d’Albaida, fer dibuix de la llegenda. 4-Inventar endevinalles.5-Inventar sopes de lletres. 6-Inventar encreuats.7- Inventar jeroglífics.  8-Inventar frases amb codis secrets. 9- Fer llistat dels llibres que més agraden (proposta recomanable per aportar títols a la resta de companys).


-Esta classificació és arbitrària, s’ha fet per evitar repeticions encara que moltes de les activitats suggerides les poden fer tots els nivells. Si es creu convenient entre cicles podeu canviar-se les activitats.

-Els treballs que es presenten han d’estar a punt per a fotocopiar: nets i clars, sense faltes i encapçalats per un títol.

-S’escriurà apretant el llapis per a que es llisga clarament en fotocopiar-ho.

-Es posarà el curs i el nom de l’alumne segons crega convenient el tutor/a, si el treball ha estat plantejat com activitat de grup o a títol voluntari.

-Cada treball presentat de manera voluntària serà supervisat pel tutor/a abans de ser entregat a l’encarregada d’ajuntar-ho.

- Amb tot es fara un llibre complet per a la biblioteca que es passarà per les classes segons un calendari que s’establirà quan arribe el moment.

Mariló Sanz Mora

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada